Kondrad Bielecki – odszedł na wieczną wędrówkę

Z przykrością przyjęliśmy informację o śmierci kol. Konrada Bieleckiego wieloletniego prezesa Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu, Członka Honorowego PTTK, założyciela i prezesa Klubu InO SKRÓTY, znanego i szanowanego w całej Polsce krajoznawcy, odznaczonego licznymi odznaczeniami resortowymi i PTTK

Konrad Bielecki był dla nas wielkim autorytetem, przykładem prawdziwego turysty, oddanego swojej pasji. Miał ogromne zasługi w rozwoju turystyki na Ziemi Radomskiej.

Kondrad Bielecki był nauczycielem, mentorem, wychowawcą wielu członków naszego Oddziału.


Będzie nam Go brakowało na turystycznych szlakach.


Cześć Jego pamięci!

Nabożeństwo żałobne rozpocznie się w dniu 28 kwietnia (wtorek) o godz. 10.00 w kościele p.w. Matki Bożej Bolesnej w Radomiu (os. Obozisko), po czym nastąpi wyprowadzenie urny z prochami Zmarłego na cmentarz przy ul. Limanowskiego (wejście od ul. Dębowej).

W związu z okresem pandemi informujemy iż „turystyczne pożegnanie Prezesa Konrada”
odbędzie się w terminie późniejszym o ktróym wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni.

Obecność na mszy i pogrzebie ograniczamy do niezbędnego minimum.