Szlak rowerowy „Między Wartą a Pilicą”

Oddział PTTK Łucznik realizuje zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego ŁÓDZKIE NA PLUS.

Zostanie wykonane oznakowanie rowerowego szlaku turystycznego o długości około 36km pomiędzy miejscowościami Maluszyn i Gidle.

W ramach zadania zostanie wykonane:

  • wstępny projekt oznakowania szlaku;
  • projekt znaków typu R-3 (tzw. drogowskazy)
  • projekty zmiany stałej organizacji ruchu
  • oznakowanie malowane
  • montaż metalowego oznakowania