Kadencja 2017-2021

Skład Zarządu Oddziału:

prezes – Piotr Zgoda
wiceprezes – Tadeusz Jastrzębski
sekretarz – Agata Malczewska. Z dniem 01.11.2018 Bogusław Ciastek zrezygnował z pełnionej funkcji.
skarbnik – Paweł Starzyński
członek zarządu – Paweł Kowalczyk
członek zarządu – Iwona Kowalczewska. Z dniem 01.03.2019 Iwona Kowalczewska zrezygnowała z pełnionej funkcji. Trwają pracę nad uzupełnieniem składu Zarządu.
członek zarządu – Izabela Lackowska. W dniu 8.01.2018 Eugeniusz Kowalski zrezygnował z pełnionej funkcji.

Skład Komisji Rewizyjnej:

prezes – Stanisław Gąsior
wiceprezes – Paweł Kruk
sekretarz – Tadeusz Ciastek
członek komisji – Michał Siejko
członek komisji – Remigiusz Kunasz

Skład Sądu Koleżeńskiego:

prezes – Michał Kowalczewski
wiceprezes – Przemysław Gawlik
sekretarz – Agata Malczewska  Z dniem 02.11.2018 r. Agata Malczewska zrezygnowała z pełnionej funkcji. Trwają prace nad uzupełnieniem składu Sądu.
członek komisji – Mariusz Góraj
członek komisji – Ireneusz Szyndlarz