Rajd motorowerowy zima fotorelacja

Wstąp do nas

Wstąp do nas

pełny tekst uchwały ZG PTTK o wysokości składek członkowskich za 2018 rok znajdziecie tutaj.

W 2018 r.  składki członkowskie PTTK i wynoszą odpowiednio:

  • 55,00 zł składka normalna
  • 30,00 zł składka ulgowa
  • 25,00 zł składka ulgowa młodzieżowa
  • 15,00 zł składka ulgowa młodzieżowa (połówkowa) w przypadku opłaty za okres 1 września – 31 grudnia 2018 roku.

Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2018 roku w następujących wysokościach:

1) 15,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
2) 8,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3,
3) 6,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie.