Aktywna turystyka dzieci i młodzieży regionu radomskiego

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 545/43/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

Oddział PTTK Łucznik od maja do grudnia 2019 zrealizuje 6 działań dofinansowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Kwota dotacji to aż 44 000zł (cały projekt wart jest 61 300zł).

Działania objęte dofinansowaniem to:

  • Majowe 2×2 – 18.05.2019 roku w Przejeździe, link do www.
  • Radom dla najmłodszych: cykl wycieczek z przewodnikiem i kolorowanką.
  • Dzień dziecka na szlaku – rajd pieszy w dniu 8-06-2019 r.
  • Rajd pieszy „Uroki Lasu”. 12.10.2019
  • Złaz turystyczny z okazji Światowego Dnia Turystyki. 28.09.2019
  • Rajd Niepodległościowy. 16.11.2019
  • Z aparatem na wycieczkę, warsztaty fotografii krajoznawczej, zakończone wystawą najciekawszych prac.

Szczegóły niebawem na naszej stronie. Serdecznie zapraszamy do udziału.