Kadencja 2017-2021

Skład Zarządu Oddziału:

prezes – Piotr Zgoda
wiceprezes – Tadeusz Jastrzębski
sekretarz – Agata Malczewska, z dniem 01.11.2108 r. Bogusław Ciastek zrezygnował z pełnionej funkcji.
skarbnik – Paweł Starzyński, z dniem 20.05.2019 r. Paweł Starzyński zrezygnował z pełnionej funkcji. Trwają pracę nad uzupełnieniem składu Zarządu.
członek zarządu – Paweł Kowalczyk, z dniem 12.05.2019 r. Paweł Kowalczyk zrezygnował z pełnionej funkcji. Trwają pracę nad uzupełnieniem składu Zarządu.
członek zarządu – Iwona Kowalczewska, z dniem 01.03.2019 Iwona Kowalczewska zrezygnowała z pełnionej funkcji. Trwają pracę nad uzupełnieniem składu Zarządu.
członek zarządu – Izabela Lackowska, w dniu 8.01.2018 Eugeniusz Kowalski zrezygnował z pełnionej funkcji.

Skład Komisji Rewizyjnej:

prezes – Stanisław Gąsior
wiceprezes – Paweł Kruk
sekretarz – Tadeusz Ciastek
członek komisji – Michał Siejko
członek komisji – Remigiusz Kunasz

Skład Sądu Koleżeńskiego:

prezes – Michał Kowalczewski
wiceprezes – Przemysław Gawlik
sekretarz – Agata Malczewska, z dniem 02.11.2018 r. Agata Malczewska zrezygnowała z pełnionej funkcji. Trwają prace nad uzupełnieniem składu Sądu.
członek komisji – Mariusz Góraj
członek komisji – Ireneusz Szyndlarz